بازی لی لی فومی

تومان48,000

بازی لی لی فومی مناسب برای فعالیت و بازی کودکان
سرگرمی بسیار خوب و کمک کننده به حفظ تعادل، تقویت مهارت‌های حرکتی و رشد اجتماعی، افزایش تحرک بی سرو صدا در آپارتمان، افزایش تمرکز حرکتی