بازی منچ و مار پله

تومان40,000

بازی منچ و مار پله فومی

ابعاد 64*64

دارای مهره ها و تاس بزرگ