دومینو

تومان30,000

دومینو 100 تایی

اسباب بازی جهت بالا بردن قدرت تمرکز و توجه

افزایش صبر و استقامت

افزایش روحیه هدفمندی و روحیه سازندگی