دومینو

تومان۳۰,۰۰۰

دومینو 100 تایی

اسباب بازی جهت بالا بردن قدرت تمرکز و توجه

افزایش صبر و استقامت

افزایش روحیه هدفمندی و روحیه سازندگی

×

مرکز مشاوره کودشا

× نیاز به مشاوره دارید ؟