مبانی تفسیر روان شناختی و بالینی نقاشی های کودکان با نمونه های ترسیمی

تومان۷,۰۰۰

تفسیر نقاشی های کودکان:
یکی از راههای شناسایی رفتارهای کودکان از طریق تفسیر نقاشی آزاد آنان می باشد. کتاب مبانی تفسیر روان شناختی و بالینی نقاشی های کودکان یکی از منابعی است که می تواند به عنوان راهنمای تفسیر نقاشی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات کتاب :
نام کتاب : مبانی تفسیر روان شناختی و بالینی نقاشی های کودکان با نمونه های ترسیمی
نویسنده : سوسن ناصری
سال انتشار : 1395‌
انتشارات : نصوح
نوبت چاپ : اول
قیمت : 7000 تومان

 

مشاوره با دکتر سوسن ناصری

×

مرکز مشاوره کودشا

× نیاز به مشاوره دارید ؟