کتاب بیل و بیلی

تومان۸,۰۰۰

کتاب : بیل و بیلی

بیل و بیلی یک کتاب آموزنده است که توسط فاسین گنگائو نوشته و رضا کرمی زاده آن را ترجمه‌  کرده است این کتاب 24 صفحه دارد و نکته های تربیتی خود را در در غالب داستانی حیوانی بیان می کند کودکان با خواندن این کتاب در مهارتهایی از قبیل اعتماد به نفس و انگیزه و رضایت از خود ررشد می کنند. این کتاب برای کودکان گروه سنی الف، ب و ج کتاب مناسب و خوبی است.

مشخصات کتاب :
نام کتاب : بیل و بیلی
نویسندگان :فاستین گنگائو

مترجم : رضا کرمی

ویراستار : طاهره السادات فاطمی

سال انتشار : 1396
انتشارات : دکتر نیک
نوبت چاپ : اول
قیمت : 8000 تومان

×

مرکز مشاوره کودشا

× نیاز به مشاوره دارید ؟