تاثیر آزمونهای هوشی بر رشد همه جانبه کودک

ما در جامعه‌ای زندگی  می‌کنیم که برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و علمی به شخصیت‌های رشد یافته نیاز داریم. پژوهش‌های روانشناسی نشان داده است کودکان وقتی به دنیا می‌آیند، دارای توانایی‌های بالقوه خدادادی هستند که با توجه به عوامل گوناگون ارثی و محیطی و در وضعیت‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی رشد می‌یابند. این تفاوت‌ها بویژه در زمینه توانایی‌های عمومی شناختی، استعدادهای تحصیلی و شغلی، تفکر خلاق و سازنده، قدرت رهبری، ذوق‌هنری و انگیزش افراد بروز می‌کند. با این اوصاف گاهی والدین از توانایی های بالا یا پایین فرزندان خود غافل مانده و زمان طلایی مورد نیاز برای توجه به این تواناییها را از دست می دهند یا گاهی بدلیل عدم شناخت ابزار صحیح راه را به اشتباه می روند.

آزمون هوش وکسلر یکی از دقیق ترین و معتبر ترین آزمونهای هوشی است که برا ی کودکان در دو مقطع سنی 6-3 سال WPPSI  و 14-6 سال WISC-R  کارا بوده و  آزمونی تحلیلی محسوب می شود که نمره گذاری آن بر حسب میزان موفقیت آزمایش شونده انجام می گیرد.

این آزمون داده های دقیق و روشنی را  درباره عملکرد شناختی کودک نشان می دهد.

همچنین قادر است به تشخیص و مقایسه نقاط قوت و ضعف روانی کودک را فراهم نموده و متغیر های شخصیتی وی را ارزیابی نماید.

این آزمون هوش کلامی و عملی و نیز 11 الی 12خرده آزمون مهارتی را بررسی می کند و به مقایسه کودک با کودکان گروه سنی خود پرداخته و در نهایت نمره هوشبهر کلی وضعیت کودک را در نمودار منحنی طبیعی نشان می دهد.

با دستیابی به موارد عنوان شده می توان ابعاد مختلف تواناییها و کاستی های کودک را ارزیابی و او را در مسیر صحیح هدایت کرد. لذا ضمن تاکید بر این موضوع که نمره هوشبهر حاصل از آزمونهای مختلف هوش تنها یک وسیله تشخیصی و هدایت کننده بوده برای متخصصین بوده و صرفا برای والدین کارایی ندارد توجه والدین گرامی را به این موضوع معطوف می کنم که بررسی همه ی موارد عنوان شده باید توسط متخصص روانشناسی کودک و روانسنج انجام شود و جلسات تکمیلی جهت دستیابی به اهداف رشدی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

 

آمنه دقیقی خداشهری

روانشناس کودک و نوجوان

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

مرکز مشاوره کودشا

× نیاز به مشاوره دارید ؟